16.oktoobril lõppes 10.klassi õpilastel nende esimene kursus gümnaasiumiastmes õppides ning sel puhul algas koolipäev gümnaasiumiastme matriklihommikuga. Peale koolijuhi sõnavõttu tuli õpilastel esmalt oma teadmisi näidata matriklihommiku tunnikontrollis, milles oli küsimusi nii gümnaasiumi õppekava kui ka kooli igapäevaelu osas. Seekordses tunnikontrollis pidid 10.klassi õpilased ühe punktise kaotusega alla andma abiturientidele. Ürituse teine osa hõlmas gümnaasiumi õpinguraamatute kätteandmist vastsetele gümnasistidele. Matriklihommik lõpetati ühise pidupäeva kringli ja kuuma kohviga.