Oktoobris toimus ülekooliline liikumispäev väljaspool koolikeskkonda, mille raames liikusid õpilased kodu ümbruses ja täitsid konkreetseid ülesandeid. Õpilaste tagasiside  antud õppepäevast oli positiivne. Seetõttu on kavandatud sellesse õppeaastasse veel taolisi iseseisva õppe päevi, millele on seatud mingi kindel eesmärk ning mis toimuvad kodukeskkonnas. 

4.novembril toimus iseseisva ennastjuhtiva õppija päev, kus õpilased täitsid konkreetseid õpiülesandeid kodus. Eesmärgiks oli suunata õpilasi tõhustatult tegelema I ja II kooliastmes (1.-6.klassides) konkreetse  projektitööga ning III ja IV kooliastmes (7.-12.klassides) süvenemist vajava õppeainega. Kõik õpilased said kas projektitöö või ainealase töö raames ülesandeks midagi süvendatult uurida, korrata või kinnistada. Päeva eesmärgiks oli ennastjuhtiva õppija arendamine ehk õppija ise valis sobiva õpistiili, jälgis oma tegevust ja jõudis tulemuseni vastavalt õpetaja etteantud suunale. Kooli tulles korraldati klassi ja kooliastmeti tagasisidestamist. Päeva ülesanded ja tegevused või ülesannete info jagati õpilastele eelneval koolipäeval ning saadeti ka läbi ekooli. Õpetajad arendasid 4.novembril oma koostööoskusi sisekoolitusel. Seega õppisime küll 4.novembril igaüks erinevas kohas, kuid samas mõtlesime ja arendasime ennast ikka kõik koos!