5.oktoobri koolipäev algas õpetajate päeva aktusega kultuurikeskuses. Selle aasta aktuse publik oli jaotatud kahte saali- alates 7.klassist viibisid õpilased kultuurikeskuse saalis aktusel ning 1.-6.klassi õpilased jälgisid aktuse ülekannet kooliaulas. Traditsiooniliselt pidas aktusel kõne õpetajate päeva abituriendist direktor, kelleks sel aastal oli Kersti Kask. Uue direktori käskkirja alusel jagati õpetajatele välja õpetajapiletid ning kingiti tänutäheks lilleõied. Aktust ilmestasid meeleolukad laulud poistekoorilt ja noormeeste ansamblilt. Abituriendid olid õpetajate päevaks loonud temaatilise lühivideo, kus uuriti meie kooli õpilaste arvamusi seoses õpetamise ja õpetaja ametiga. Õpetajatööd said abituriendid sel päeval ka ühe tunni raames proovida.