Avaldus lapse vastuvõtuks Avinurme Gümnaasiumi 1.klassi tuleb esitada hiljemalt 20.juuniks 2024. Avalduse saab edastada elektrooniliselt kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee. Paberkandjal saab avalduse esitada kooli kantseleis. 

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust kinnitava dokumendi. 

Avinurme Gümnaasiumi õpilasel on võimalus kanda koolimütsi. Koolimütsid kingitakse 2024/ 2025 õppeaastal 1.klassis õppima asuvatele lastele kooli poolt ning seetõttu on avalduses küsimus lapse peaümbermõõdu kohta.

Lapse vastuvõtuks Avinurme Gümnaasiumi 1.klassi tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus -  LINK 
2) lapse sünnitunnistuse koopia;
3) koolivalmiduskaart (lasteaias käinud lastel)
4) üks foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile)
Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaart, mille väljastab perearst. 
Tuletame meelde, et laps peab läbima perearsti juures koolimineku eelse tervisekontrolli!

NB! Avaldus tuleb esitada hiljemalt 20.juuniks 2024 ning kõiki teisi eelpool loetletud vajalikke dokumente saab esitada kuni 16.augustini 2024.

Peale avalduse esitamist edastatakse lapsevanemale 1.klassiks vajalike õppevahendite nimekiri.  

Lisainfo ja küsimused seoses lapse vastuvõtuga 1.klassi:
tel 515 8517 või gymnaasium@avinurme.edu.ee (sekretär)
tel 51 35 789 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)