Avaldus lapse vastuvõtuks Avinurme Gümnaasiumi 1.klassi tuleb esitada hiljemalt 15.juuniks 2022. Avalduse saab edastada elektrooniliselt kooli üldmeilile gymnaasium@avinurme.edu.ee. Paberkandjal saab avalduse esitada kooli kantseleis. Sisenedes koolimajja palume teavitada valvelauatöötajat, et soovite esitada avaldust 1.klassi sisseastumiseks. 

Vanema soovil võib kooli astuda ka 6-aastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust kinnitava dokumendi. 

Avinurme Gümnaasiumi õpilasel on võimalus kanda koolivormi ja koolimütsi. Koolivormi tellimisinfo asub kooli kodulehel. Koolimütsid kingitakse 2022/ 2023 õppeaastal 1.klassis õppima asuvatele lastele kooli poolt ning seetõttu on avalduses küsimus lapse peaümbermõõdu kohta.

Lapse vastuvõtuks Avinurme Gümnaasiumi 1.klassi tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) avaldus -  LINK 
2) lapse sünnitunnistuse koopia;
3) koolivalmiduskaart (lasteaias käinud lastel)
4) üks foto suuruses 3x4 cm (õpilaspiletile)
Lisaks tuleb kooliõele esitada lapse tervisekaart, mille väljastab perearst. 
Tuletame meelde, et laps peab läbima perearsti juures koolimineku eelse tervisekontrolli!

NB! Avaldus tuleb esitada hiljemalt 15.juuniks 2022 ning kõiki teisi eelpool loetletud vajalikke dokumente saab esitada kuni 10.augustini 2022.  

Lisainfo ja küsimused seoses lapse vastuvõtuga 1.klassi:
tel 515 8517 või gymnaasium@avinurme.edu.ee (sekretär)
tel 5332 0425 või urve.tooming@avinurme.edu.ee (direktor Urve Tooming),  
tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee (õppejuht Kristina Pikas)