NB! ÕPPETÖÖ KORRALDUS ALATES 18.MAIST!

Õppetöö korralduse info alates 18.maist. 

Alates 18.05.2020 taastub Avinurme Gümnaasiumis osaliselt kontaktõpe. Kooli kutsutakse õpilased, kelle õpitulemused distantsõppes ei vasta õppekava nõuetele ning kes vajavad järeleaitamist või lisajuhendamist. Lisaks kasutatakse kontaktõpet õpitu kinnistamiseks, keerulisemate teemade omandamiseks ja tagasisidestamiseks. Kontaktõpe toimub õpilasele individuaalselt või väikestes gruppides (max 10 õpilast). Kontaktõpe alates 18.maist on pigem erandlik ning enamike õpilaste jaoks jätkub distantsõpe harjumuspärasel viisil. Info iga koolikutsutava õpilase õppeplaani kohta edastatakse õpilasele ja vanemale eKooli ning klassijuhataja vahendusel. Palume teatada klassijuhatajale, õppejuhile või kooli üldmeilile kui Teie lapsele on mingitel põhjustel vastunäidustatud talle suunatud kontaktõppes osalemine. 

Koolibusside sõidugraafikud edastatakse koos õppeplaaniga. 
Info, küsimused seoses 18.05.2020 algava kontaktõppega: tel 5590 5849 või kristina.pikas@avinurme.edu.ee