NB! ALATES 16.MÄRTSIST 2020 ON AVINURME GÜMNAASIUM DISTANTSÕPPEL!

Hea koolipere!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga on alates 16.märtsist 2020 kõik Eesti koolid suletud, mis tähendab, et õppetöö on viidud ümber distantsõppele ehk kodu- ja kaugõppele. Teatatud on, et distantsõppe periood jätkub ka alates 30.märtsist järgnevad kaks nädalat. Haridus- ja Teadusministeeriumi info alusel pikendatakse distantsõppe perioodi tõenäoliselt aprillikuu lõpuni. Koolivaheaeg on tavapärasel ajal ehk 20.aprillist kuni 26.aprillini.

Lisaks õppetööle ei toimu huviringide tegevused ja treeningud, ära jäävad õppekäigud, üritused ja ekskursioonid ning suletud on Mustvee valla spordi- ja mänguväljakud. Palume õpilastel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust ning vajadusel palume lastele selgitada praeguse eriolukorra reegleid.

Kogu õppeinfo ja teadete vahendamine õpilasele ja lapsevanemale toimub jätkuvalt läbi eKooli. Kõikide õppeainete õppematerjalid ja info sisestatakse aineõpetajate poolt eKooli vähemalt päev enne ainetunni tunniplaanijärgset toimumist (hiljemalt kella 16.00-ks). Kontaktid koolijuhi, õppejuhi ja aineõpetajatega ühenduse võtmiseks on edastatud samuti eKooli. Probleemide, raskuste või küsimuste korral palume koheselt ühendust võtta, sest ainult koostöös tuleme erilise õppimisperioodiga edukalt toime. 

Rahulikku meelt, kannatlikkust ja head tervist meile kõigile!


Avinurme Gümnaasiumi juhtkond