Seoses koroonaviiruse COVID-19 puhanguga on Euroopa Parlament võtnud tarvitusele ettevaatusabinõud, mistõttu jäävad märts 2020 seisuga ära kõik Euroopa Parlamendi poolt korraldatavad avalikud üritused. Meie õpilaste õppekäik on edasi lükatud uude õppeaastasse.