22.-24.jaanuaril toimus Voore puhkekeskuses kolmepäevane ettevõtluslaager "Peipsiveere ettevõtlikud noored", kus osalesid ka meie kooli 8 õpilast 7.-8.klassidest koos juhendaja Kristina Pikasega. Ettevõtluslaagrit korraldas JAEK ja MTÜ Ettevõtlusküla. Laagri eesmärgiks oli suurendada Mustvee valla piirkonna noorte ettevõtlikkust ja toetada mini- ja õpilasfirmade loomist. Ettevõtlusalast tarkust, meeskonnatöö kogemust ja enda ettevõtlikkust tulid arendama lisaks meie kooli õpilastele ka Mustvee Kooli, Peipsi Gümnaasiumi ja Voore Põhikooli õpilased. Kolme päeva jooksul said noored osa erinevatest ettevõtlusalastest õpitubadest- koolitustest, mis hõlmasid äriideede arendamist ning müügi-, meeskonna- ja esinemiskoolitusi. Laager lõppes äriideede konkursiga, kus meeskonnad pidid žüriile tutvustama ja kaitsma oma äriideed. Laagris osalenud meie kooli õpilastel on eesmärgiks luua loovtöö raames 2020.aastal kaks minifirmat ning antud projektis osalemine andis väga hea võimaluse oma ideed arendada. Äriideede konkursil said mõlemad meie kooli meeskonnad auhinnaks rahalise toetuse minifirma algkapitaliks juhul kui registreerivad oma minifirma 2020.aasta sügiseks. Taoline auhind lisab motivatsiooni minifirma käivitamiseks. Koolitajateks ja ettevõtluslaagri eestvedajaks oli MTÜ Ettevõtlusküla meeskond. Projekti "Peipsiveere ettevõtlikud noored" rahastati Peipsiveere programmiga ning projektijuhiks oli Elis Hannolainen.

Fotol: Ettevõtluslaagris osalejad. (Autor: MTÜ Ettevõtlusküla) 

   Ettevõtluslaagris osalejad