Projekti eestvedaja on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda  ning osalejateks Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) 3. ja 4.klasside õpilased. Projekti rahastaja on Leader programm ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda. 2017/2018 õppeaasta alguses osalesid õpetajate koolitus- väljaõppel Kataloonias 3.klassi õpetaja Kaiel Altpere ja 4.klassi õpetaja Triin Muna. Projekti tegevusi teostas kogu 2017/2018 õppeaasta vältel vastavalt programmile õpetaja Triin Muna koos 4.klassi õpilastega.
Projekti eesmärgiks on  õpetatada Ida-Virumaa lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna) ja Kataloonia piirkonna koolide peamiselt II kooliastme õpilastele ettevõtluse põhitõdesid, arendada õpilaste meeskonnatööoskusi ning tutvustada kohalikku ettevõtlust.
Projekt hõlmab endas õppematerjalide tõlkimist ning kohandamist meie piirkonnale; õpetajate koolitus-väljaõpet, programmi läbiviimist koolides, koostööseminare ning suviseid lastelaagreid kahel suvel programmis osalevatele noortele. Toimuvad ka kohtumised piirkonna ettevõtjatega, keda kutsutakse noortele oma kogemustest rääkima.

Projekti raames rakendatava ettevõtlusõpe on lõimitud erinevate ainetundidega. Alguses tutvutakse erinevate leiutajate elulugudega ning nende leiutistega. Seejärel hakatakse tegema rühmatööd, tutvuma ärimõistetega, lahendama erinevaid probleeme ning tegema koostööd ühise eesmärgi saavutamiseks.  Läbivaks tegelaseks ettevõtlusõppes on mesilane Fer, kelle taru vaevleb majandusraskustes. Üheskoos püütakse Feri aidata, pakkudes välja lahendusi taru kasumi suurendamiseks. 

Projekti tegevustega saab tutvuda selle kodulehel "Ettevõtlik FER" mis asub - http://fer.pakmty.ee/Ettevotlik_Fer_700