Maria Kruup

õppenõukogu ja põhikooli õpetajate esindaja

maria.kruup@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

õppenõukogu ja gümnaasiumi õpetajate esindaja

mari-liis.renser@avinurme.edu.ee

Katrin Kaarama

õpilasesinduse esindaja

kaaramakatrin@gmail.com

Ants Rummel

koolipidaja esindaja

ants.rummel@mustvee.ee

Katrin Rosar

põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu esinaine

katrinrosar@gmail.com

Marge Pärn

põhikooli õpilaste vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

marge@alfrina.ee

Karit Tuusula Mölder

vilistlaste esindaja

karittuusula@gmail.com

Eve Liiv

põhikooli õpilaste vanemate esindaja

eve.liiv@gmail.com

Eveli Tooming

kooli toetavate organisatsioonide esindaja

eveli@strauss.ee

Viivika Madisson

gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja

viivuka.madisson@mail.ee

Liisa Tooming

põhikooli õpilaste esindaja toomliisa@gmail.com