Koolitaja: Areadne Lifelong Learning Centre 
Aeg: 02.-08.07.2023 
Koht: Kreeka, Kalamata 
Osalejad: Kaiel Altpere, Kristina Pikas 

Koolitus toimus ajalooliselt ja kultuuriliselt huvitavas Lõuna- Kreeka väikeses mereäärses Kalamata linnas. Koolitusel olid ülekaalus aktiivsed õppemeetodid sh õuesõpe, sest kursuse põhines ideel, et liikumine ja kõikide meelte aktiivne kasutamine on efektiivseim viis kohalikku ajalugu ja kultuuripärandit õpetada ja õppida. Õppisime rakendama ja kohandama vastavalt tunni temaatikale ja oludele erinevaid aktiivõppe ja õuesõppe meetodeid.

1

Ühel koolituspäeval keskenduti infotehnoloogiale klassiruumis ning tutvustati läbi praktilise õppe erinevate rakenduste võimalusi ja kasutamist ainetunnis. Olulisel kohal olid arutelud ja koostöine õpe. Õppepäevad toimusid erinevates kohtades- keskuse klassiruumis, kohalikus koolis, kuid enamjaolt muuseumides ja õues. Koolitaja suutis oskuslikult siduda teooria praktiliste tegevustega nii, et ülekaalus oli alati praktiline ja aktiivne tegevus.  
Koolituse jooksul saime uusi teadmisi ja silmaringi avardada Kalamata ja Messiana piirkonna ajaloo ning kultuuri osas. Käisime Kalamata linnaekskursioonil, kus tutvusime ajalooliste vaatamisväärsustega ning piirkonna kujunemise ja traditsioonide looga. Õppepäevade raames viibisime Kalamata linna südames asuvas Messenia arheoloogiamuuseumis, kus olid eksponeeritud kõige olulisemad arheoloogilised leiud Kalamata, Messene, Pylia ja Trifylia  piirkondadest ning koondatud kompaktne ülevaade Messenia elanike kodaniku- ja kultuurielust ja saavutustest antiikajal. 

2

Kordumatu elamuse saime viibides ühe koolituspäeva raames Kreeka naiste Kalamata Lütseumi klubis (the Kalamata Lyceum Club of Greek Women), kus tegime rühmatöid. Kreeka naiste Kalamata Lütseumi klubi on mittetulunduslik organisatsioon, kelle fookuses on kreeka traditsioonide, keele ja kultuuri ehk traditsioonilise pärandi säilitamine. Tutvusime seal olles ainulaadse ja maailmas ühe põhjalikuima kreeka traditsiooniliste kostüümide kollektsiooniga (The Victoria G. Karelias Collection of Greek Traditional Costumes).

3

Õppisime koolituse tulemusena rakendama uudseid aktiivõppemeetodeid ja kohandama seni kasutatud meetodeid. Saime kinnitust, et õppimine klassiruumist väljaspool läbi liikumise, erinevate meelte  ja koostöö on tulemuslik.

1