Avinurme Gümnaasiumi koolimüts on kasutusel alates 2015.aastast. Koolimüts on tumerohelisest sametist, ühe kollase ja ühe rohelise sametist randiga ning musta nahknokaga. Mütsi vasakule küljele on tepitud tekst „AVINURME KOOL”.
 
Kooli mütsi kandmise eesmärk: 
* Luua õpilaste seas ühtekuuluvustunnet ning rõhutada identiteeti.
* Tugevdada igas õpilases austust oma kooli vastu.
* Suurendada kooli nähtavust ühiskonnas.
* Tõsta õpilaskonna autoriteeti rahva seas. 
 
Kooli mütsi kandmise õigus on Avinurme Gümnaasiumi õpilastel, kooli vilistlastel ning  õpetajatel. Erandkorras võidakse kooli müts ja selle kandmise õigus anda ka eelpool mitte mainitud,   kooli ees märkimisväärseid teeneid omavatele isikutele.
 
Kooli mütsi kandmise hea tava
1. Kooli mütsi võib kanda igapäevaselt. Kooli mütsi kandmise juurde kuulub korrektne välimus ja viisakas käitumine, mis on kooskõlas hea akadeemilise tava ja Avinurme Gümnaasiumi põhiväärtustega.
 
2. AG kooli mütsi kantakse kooli esindamisel, kohtumistel teiste koolidega, akadeemilistel koosviibimstel ning järgmistel tähtpäevadel: 
õppeaasta avaaktusel;
kooli sünnipäeva tähistavatel üritustel;
lipupäevadel;
lõpukellaaktusel.
 
3. Kooli mütsi kandmisel peab nokk olema alati otse ja müts peab olema kandjale sobiva suurusega.
 
4. Kooli müts tuleb hoida puhtana ja võimalikult algses vormis.
 
5. Pidulikel juhtudel paljastab meessoost isik siseruumides pea austusavaldusena lipule, riigihümni laulmisel, leinatseremooniatel ja kirikus. Neil juhtudel hoitakse mütsi vasaku käe randmel, nokk eespool.
 
6. Välitingimustes paljastab meessoost isik pea riigilipu heiskamisel ja langetamisel, riiklike hümnide laulmisel, leinatseremooniatel ja kirikus või muudel juhtudel, kui selleks on antud vastavad juhised.
 
7. Kooli mütsi ei kanta akadeemilise tavaga mitte kokku sobivates kohtades.
 
8. Kooli mütsi ei tohi anda kandmiseks selleks õigust mitteomavale isikule.
 
9. Lubamatu on kanda kooli mütsil koolile mittetähenduslikke esemeid ( suveniirmärke, päikeseprille vms)
 
10. Tualettruumi ei siseneta kooli müts peas, vaid see jäetakse kaasõpilase kätte hoidmiseks või klassi.
 
11. AG koolimütsi kandmise kohustus on kooli liputoimkonnal ning õpilastel, kes esindavad kooli.