Avinurme Gümnaasiumi praegune logo ja lipp loodi 2010.aastal seoses kooli nime muutmisega keskkoolist gümnaasiumiks.

Kooli logo ja lipu kavandi autor on Aimar Rolf (Avinurme Gümnaasiumi kunstiõpetuse ja joonestamise õpetaja aastatel 2008-2012 )

Avinurme Gümnaasiumi logo kasutatakse koolilipul,  AG koduleheküljel, kirjaplankidel ja kutsetel, tunnustuskirjadel, AG meenetel, stendidel, esitluste põhjadel, kooli esindavate kollektiivide rõivastuse kujunduses.

Valge värv lipul logo taustal sümboliseerib puhtust, noorust ja kõige uue algust. 

Roheline kuusk valgel taustal, mille alaosa moodustab raamatumotiivi, sümboliseerib kasvamist, õppimist ja järjepidevust. 

Kuuses on kujutatud Avinurmele omast visadust, raamatus tarkust ning aastanumbrites teadmist, et oleme olemas. 

Roheline lipuvärv sümboliseerib kasvamist, arengut ja püsivust ning kannab endas soovi, et kool kasvaks suureks ja püsivaks.

KOOLI LOGO

KOOLI LIPP