28.novembril toimus 7.-10.klassi õpilaste õppekäik Rakvere Teatrisse, et vaadata etendust "See kõik on tema" ja osaleda kohtumisel politseinikega.

Üritustesarja Rakvere Teater vestleb raames osaleti enne etendust kohtumisel politseinikega, kes rääkisid noortega internetimaailma ohtudest. Piirkonnapolitseinik Aleksei Osokin ja veebipolitseinik Getter Kangur käsitlesid teemasid, millega koolinoored internetikasutajatena igapäevaselt kokku puutuvad ning selgitasid veebiturvalisuse põhimõtteid. Vestlusel teatrikohvikus toodi politseinike poolt elulisi näiteid, mis võivad kaasneda läbimõtlematu käitumisega internetis, jagati praktilisi soovitusi ning pöörati tähelepanu ohumärkidele ja turvalisele internetikasutusele. 

Etendus "See kõik on tema" jätkas sotsiaalmeedia teemat ning kajastas ema ja poja suhteid internetiajastul, kus on palju kergem olla kontaktis ekraani vahendusel kui silmast silma. Üksikvanemana poega kasvatav ema võttis ette sotsiaalse eksperimendi, et jõuda lähemale oma võõraks jäänud pojale ja lõi pojaga suhtlemiseks endale Facebooki konto võõra nime all. Etendus pani mõtlema suhte- ja pereprobleemidele ning sotsiaalmeedia rollile meie igapäevases elus. Lavastaja oli suutnud jõuliselt ja tabavalt välja tuua sotsiaalmeedia mõjuvõimu inimsuhetele. Etenduse sisu oli mõtlemapanev ja eluline ning näitas, et interneti ja päriselu piir võib olla üpriski õrn.

Õppekäigul osalenud õpilaste ja õpetajate tagasiside vestlusest ja etendusest oli positiivne. Teatrikogemusega jäädi igati rahule.