1.- 4. klassi õpilased osalesid KIK projekti raames õppeprogrammis "Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel" Eesti Kaevandusmuuseumis. Tutvuti erinevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvuti erinevate maakoore kihtidega, Kivitoas saadi ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnitati praktiliselt saadud teadmisi. Lastele meeldis õppekäik väga.