9. klass osales KIK projekti raames õppeprogrammis, mis toimus Tartu Loodusmuuseumis. Õpilased tutvusid Eesti geoloogilise ehitusega ja selle seostega Maa ehituses ning laamtektoonikas. Saadi teada ka Eesti olulisemad setted ning kivimid. Pärast sai omal käel ka põnevas loodusmuuseumis ringi vaadata.