Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Kolmas õpikoda on 13.detsembril ning õppeaastas toimub kokku kuni 8 kohtumist. Ühe õpikoja kestus on 4 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakeste füüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid. Nende hulgas on palju sellist, mida iga päev ei näe, kuid ka katseid lihtsate vahenditega. Tehakse ka katseid olümpiaadidelt. Teooria osa võimaldab toimuvat mõista ja seob nähtu ka teiste valdkondadega. Sobiva ilma korral vaadeldakse Päikest ning planeete. Füüsika õpikoja koolipoolne koordinaator ja kontaktisik on füüsika õpetaja Aivar Saarela.