Ohvriabi koostöös Tagasi Kooli programmiga viib sellel poolaastal üle Eesti läbi 250 külalistundi teemal “Noortele turvalistest suhetest”. Projektiga on liitunud 100 ohvritega töötavat valdkonna eksperdist külalisõpetajat. Nende hulgas näiteks prokurörid, juhtivuurijad, kliinilised psühholoogid, ohvriabi spetsialistid, sotsiaalnõustajad, pereterapeudid, kriisinõustajad, juristid jt. Meie kooli külastasid ohvriabi spetsialist Rita Kaasik ning Politsei- ja Piirivalveametist piirkonnapolitseinik Stefani Korman. Koolipoolne koordinaator oli inimeseõpetuse õpetaja Kristina Pikas.

Tunnid viidi läbi eraldi 7., 8. ja 9.klassi õpilastele ning neis käsitleti erinevaid suhteid, mida noored oma elu jooksul võivad kogeda - alates pere- ja sõprussuhetest, lõpetades (tulevaste) lähisuhetega. Nii külalisõpetaja kui osalenud koolinoorte tagasiside tundidest oli positiivne. Külalisõpetajate sõnul olid meie noored viisakad, avatud ning head kaasamõtlejad ja andsid antud teema käsitlemiseks ka paar head mõtet. Eesmärgiks oli seatud, et tunni läbinud noored: 

  • teavad, miks on turvaline suhe oluline;
  • on saanud julgustust suhete teemal rääkida;
  • oskavad nimetada/eristada märke, mis viitavad (eba)turvalisele suhtele;
  • teavad, kuhu pöörduda, kui neil on mure enda või oma lähedase inimeste suhte pärast.