•  1.-12.klassile koolilõuna tasuta

  •  1.-12.klassile hommikupuder 0,20 eurot kord

  •  pikapäevarühma toidu maksumus 0,60 eurot kord

  •  personali toiduraha 2.50 eurot kord

Toiduraha palume maksta iga kuu 15.kuupäevaks. Toidurahasid on võimalik ülekanda Mustvee Vallavalitsuse  pangakontole EE682200001120234218 Swedbank