Traditsiooniliselt toimus enne sügisvaheaega koolis Rebaste nädal. Vana tudengitava kohaselt lastakse uutel gümnaasiumiastme õppuritel sooritada katseid ja ülesandeid peale mida võetakse nad vastu täisväärtuslikeks gümnaasiumi liikmeteks. Rebaste proovilepanekuid ja vastuvõtmist gümnasistide hulka korraldasid abituriendid. Nädal algas kõikide kümnendike jaoks rebasemeigiga. Päevade jooksul tuli täita erinevaid ülesandeid- avaldada austust kaheteistkümnendike suhtes, kirjutada luuletusi, näidata tantsuoskusi ja kostümeerida end vastavalt loosi teel saadud rollile. Ülesannete mittetäitmise puhul jagati rebase energiajooke, mille olid energiat andvatest komponentidest valmistanud abituriendid ise. Nädal lõppes vastupidavusülesannetega õues, kus näiteks ühe ülesandena tuli meeskonna füüsilise jõu ja köie abil transportida abituriendi autot kindlasse sihtpunkti. Vande andmise ja ristimisega said kõik Rebased nimetatud täisväärtuslikeks gümnasistideks.