22.oktoobril lõppes 10.klassi õpilastel nende esimene kursus gümnaasiumiastmes õppides ning sel puhul algas koolipäev eelmisel õppeaastal alguse saanud gümnaasiumiastme matriklihommikuga. Pärast koolijuhi sõnavõttu tuli õpilastel esmalt oma teadmisi näidata matriklihommiku tunnikontrollis, milles oli küsimusi nii gümnaasiumi õppekava kui ka kooli igapäevaelu osas. Seekordses tunnikontrollis pidid 10.klassi õpilased kaotusega alla andma abiturientidele. Ürituse teine osa hõlmas gümnaasiumi õpinguraamatute kätteandmist vastsetele gümnasistidele.