5.oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. Traditsiooniliselt alustasime hommikut aktusega kultuurikeskuses. Aktuse viisid läbi abituriendid ning seda ilmestasid päevakohased luuletused ning 1.klassi laste ja 11.klassi Martini laulud. Abituriendid olid kõikides klassides läbi viinud küsitluse, millised meie õpetajad on ning selle tulemuste alusel olid kokku pandud meeleolukad iseloomustused koos fotodega. Õpetajate päeva koolijuht Kenrih Korol rääkis oma kõnes õpetajate tööst ning võrdles õpetaja ja õpilase elu ja kohustusi. Ta andis välja ka käskkirja, mille alusel tunnustati kõiki koolitöötajaid kiituskirjaga konkreetsetes ainetes või valdkondades. Lisaks jagati direktor Kenrih Koroli ettekirjutusel koolitöötajatele välja tervise turgutamiseks mett õppejuhi Maris Kuhlbachi pere mesilast. Uudse algatusena ja kogu kooliperele üllatusena olid abituriendid kutsunud selle päeva õpetajatena tunde andma ka vilistlasi. Kõiki vilistlasi tutvustati aktusel ning tunnustuseks motiveerituse, julguse ja valmiduse eest võtta vastu õpetaja roll kunagises kodukoolis, said nemadki sarnaselt õpetajatele kiituskirjad ja meepurgid. Järgnevad koolitunnid möödusidki abiturientide ja vilistlaste juhendamisel. Peale tundide andmist jagati vilistlaste-abiturientide-õpetajate vestlusringis tunniandmise kogemusi ning vilistlased andsid ülevaate, kuidas neil on läinud. Õpetajad said pidupäeva nautida ja alates lõunast taas klassi ette astuda. Vilistlastena tulid rõõmuga abiturientidele appi 35.lennust Andra Pukk-Toomsoo, 39.lennust Kati Ambos ja Laur Pärn ning 41.lennust Erki Liuhka ja Kristiine Talirand. Mõttega tulla kooli õpetajana tunde andma haakusid kohe ka Veronika Kaldma ja Henn Uuetoa 41.lennust, kuid kahjuks sel päeval Avinurme tulek neist mitteolenevatel põhjustel ei õnnestunud. Aitäh vilistlastele ja aitäh abiturientidele pidupäeva korraldamise eest!