Veebruaris, enne Eesti Vabariigi aastapäeva, on Avinurme Gümnaasiumi algklassiõpilastel traditsioon panna proovile oma teadmised Eesti, kodukoha, tuntud inimeste ja looduse valdkonnas. Kasuks tulevad nii saadud teadmised ainetundides kui ka laiem silmaring ja teadmishuvi. Mälumäng toimub „Kuldvillaku“ põhimõttel, kus õpilased on jaotatud segavõistkondadeks juhusliku valimi alusel. Oli rõõm tõdeda, et sel aastal olid 1. – 6. koha saavutanud võistkonnad üsna tasavägised. Esikoha saavutas võistkond „Nagilised“, teise koha võistkond „Hall kass“ ning kolmandale auhinnalisele kohale jõudsid „Eestlased“. Kes pjedestaalile ei mahtunud, said suu magusaks teha maiusega, et järgmiseks korraks uut energiat koguda.