LIIKUMISPÄEVA EESMÄRK
2.oktoobril toimub kooli 100.aastapäeva auks ja tervislike eluviiside propageerimiseks. 
NB! Seoses praeguse haiguste perioodiga nakkusohu ennetamise ja haiguste leviku ärahoidmise eesmärgil me ei spordi koos koolis, vaid igaüks tegeleb kehalise aktiivsusega oma kodus, koduümbruses või muus liikumiseks sobivas  keskkonnas.  
LIIKUMISPÄEVA ÜLESANDED JA JUHISED 
1.-6.klassi õpilased
    Saavad klassijuhatajatelt päeva ülesandeks koju kaasa töölehe, mille alusel liiguvad ja tegutsevad päeva jooksul nii, et tegevuste summaks tuleb kokku vähemalt 100.
    Iga klassijuhataja selgitab oma klassile liikumispäeva eesmärki ja korraldust.
    Täidetud tööleht tuleb tuua kooli klassijuhataja kätte 5.oktoobril. 
7.-12.klassi õpilased   
    Päevaülesandeks on päeva jooksul kas joosta, kõndida või sõita rattaga või kombineerida antud kolme tegevust.  
    Eesmärgiks on läbida iga klassi kohta päeva jooksul vähemalt 100 kilomeetrit.  
    Iga 7.-12.klassi õpilane jäädvustab talle sobiva äpi abil oma liikumise (liikumise liik, kestus, läbitud vahemaa pikkus) ning saadab kuvatõmmise nimetatud infoga klassijuhatajale. 
    Iga klassijuhataja selgitab oma klassile liikumispäeva eesmärki ja korraldust.
Õpetajad 
    Võtavad eesmärgiks liikuda päeva jooksul vähemalt 2 x 100 kilomeetrit ning teevad seda üheskoos Äntu matkarajal! 
Liigume liikumispäeval igaüks eraldi, kuid samas teeme seda siiski kõik koos!  Kokkuvõtteid kogu kooli liikumisest teeme kooli tulles!