Pildikompanii pildistamine

11. mail oli koolis Pildikompanii, et läbi viia iga aastane koolipildistamine. Võimalus oli taas teha klassipilte, portreesid, dokumendifotosid, autahvli pilte ning sõbrapilte.

7., 8. ja 10.klasside õppekäik Tartusse

3. mail külastasid Avinurme Gümnaasiumi 7., 8. ja 10. klass Tartut. Õppekäigu esimeses pooles jagunesid õpilased gruppidesse ning kasutades telefoniäppi Actionbound sai iga grupp endale linna hõlmava orienteerumisülesande, kus tuli läbida erinevaid Tartu linna olulisemaid punkte ning need äpis ära registeerida. Ettevõtmine oli üsna sisutihe ning erinevate punktide läbimine võttis päris mitu tundi. Päeva teises pooles külastati Sadamateatrit, kus vaadati noorteetendust "Mitte midagi". Oli väga hea ning mõtlemapanev etendus.

Kooliga tutvumispäev 1.septembrist kooliteed alustavatele 1.klassi õpilastele

17.mail toimub kooliga tutvumispäev kõigile 1.septembril 2022 Avinurme Gümnaasiumis kooliteed alustavatele õpilastele.

Ootame lapsi koolimajja kella 9.15-ks. Lastega tegeleb koolimajas klassijuhataja ning tegevus kestab kuni kella 11.00-ni. 

Lapsevanemad, kellel on kooli ja õppimise kohta küsimusi, saavad soovi korral osaleda kell 10.30- 11.00 toimuvas vestlusringis Avinurme Gümnaasiumi juhtkonnaga. Soovist osaleda vestlusringis palume ette teatada hiljemalt 16.05.2022 telefonil 515 8517

TÜ füüsika õpikoda 31.mail 2022

Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Viimane õpikoda on 31.mail. Õpikoja kestus on 4-5 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid.

TÜ füüsika õpikoda 24.mail 2022

Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Kaheksas õpikoda on 24.mail. Õpikoja kestus on 4-5 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid.

Riigikaitse valikkursuse õpilaste õppekäik

12.mail 2022 toimub riigikaitse valikkursuse õpilaste õppekäik 1.jalaväebrigaadi. 1.jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi allüksuseid õpetatakse välja Tapa ja Jõhvi linnakutes ning meie õpilased külastavad Tapa linnakut. Väljasõit kooli parklast on kell 9.30. Tapal algab õppekäik kell 11.00 ja kestab orienteeruvalt 2- 2,5 tundi. Õppekäiku rahastab Kaitseressursside Amet. Õpilasi saadab õppekäigul riigikaitse õpetaja Kaido Kaldma.

TÜ füüsika õpikoda 9.mail 2022

Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Seitsmes õpikoda on 9.mail. Õpikoja kestus on 4-5 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid.