Emakeele piirkondlik olümpiaad 2021-2022 õppeaastal

Emakeele piirkondlikul e-olümpiaadil osalesid neli gümnaasiumiastme õpilast- Markus Kaljumäe 10.klassist, Raiko Villers 11.klassist ning Loore Pärn ja Helar Pärna 12.klassist. Raiko Villers jäi 11.klasside arvestuses jagama 5.-6.kohta ning Markus Kaljumäe ja Loore Pärn saavutasid oma vanuseklassis 6.koha. Õpilaste ettevalmistamist olümpiaadiks suunas ja juhendas õpetaja Saale Kivi. Tänu- ja kiidusõnad kõikidele olümpiaadil osalejatele ning õpetaja Saale Kivile! 

Riigikaitsekursuse õpilaste õppekäik

18.aprillil osalevad õppekäigul Eesti sõjamuuseumisse ja angaaridesse 10.-12.klassi õpilased, kes õpivad valikainena riigikaitseõpetust. Õppekäigust võtavad osa 17 õpilast ja riigikaitseõpetuse õpetaja Kaido Kaldma.

Päevakava: Väljasõit kooli parklast kell 8.15. Muuseumiprogrammis osalemine 11.00- 13.30. Lõunasöök 13.30- 14.30. Tagasi Avinurmes ~ kell 17.00. 

Õppekäiku rahastab Kaitseressursside Amet. 

Koolipoolne koordinaator: Kristina Pikas

4.aprill 2022- TÜ Teaduskooli füüsika õpikoda

Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Kuues õpikoda on 4.aprillil. Õpikoja kestus on 4-5 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid.

Lahtiste uste nädal lapsevanematele 4.-8.04.2022

Lahtiste uste nädalal on Avinurme Gümnaasiumi lapsevanemad oodatud endale sobival ajal oma lapse/ laste tunde külastama ja õpetajatega vestlema. Palume tulla tunde  külastama ainult tervetel ja haigustunnusteta lapsevanematel.

Sisenedes toimub registreerumine valvelauas, riided saab jätta garderoobi. Koolimajas palume kanda maski!    

Nädala lõpetame juhtkonna- õpetajate-lapsevanemate traditsioonilise vestlusringiga, mis toimub reedel algusega kell 12.15 õpetajate toas.

Kohtumiseni! 

Õpilasesinduse korraldatud sportlik õppepäev Mõedaku Puhkekeskuses

16. märtsil käisid õpilased Avinurme Gümnaasiumi 8.-11. klassist Mõedaku spordibaasis. Seal sai suusatada erineva pikkusega radadel ning samuti soovi korral sõita tuubiga. Ilm oli ilus ja päikseline. Suusarajad olid hästi hooldatud ning mäed nauditavalt adrenaliini tekitavad. Vastuvõtt oli võõrustaja poolt südamlik ja tore ning lõunaks pakutud toit oivaline. Kõik osalejad jäid väljasõiduga väga rahule.

15.märts - TÜ Teaduskooli viies füüsika õpikoda

Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Viies õpikoda on 15.märtsil ning seekord on teemaks elekter. Õppeaastas toimub kokku kuni 8 kohtumist. Ühe õpikoja kestus on 4-5 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad ja huvilised õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia.

Stiilinädal

14.-18. veebruaril toimus koolis traditsiooniline sõbrakuu stiilinädal, mil kooli võis tulla erinevatesse stiilidesse riietatuna.

Seekordsed stiilipäevavade teemad olid järgmised: esmaspäev - sportlased, teisipäev - kole kampsun, kolmapäev - ametid, neljapäev - retro, reede - fantaasia

Osalejaid oli omajagu, eriti algklassidest ning ka mõned tublid õpetajate hulgast.

Kuna terve nädala oli vahetundides võimalik aulas teha ka sõbrapilte, siis nii mõnigi jäi pildile tavapärasest vahvamas riietuses.

Sõbrapäev

Koolis oli 7.-14. veebruaril avatud sõbraposti kast. Sinna said õpilased ja õpetajad postitada toredaid soove koolikaaslastele ja õpetajatele. 14. veebruaril avasime kasti ning jagasime kirjad klassiti kätte. Posti oli tohutult.

Samuti oli 14.-18. veebruaril avatud teisel korrusel "sõbralik sein", kuhu õpilased said kleepida sedeleid, kuhu nad olid enne kirjutanud või joonistanud, milline on üks tõeline sõber. Sein sai kenasti kirju ja tulemus sai ka piltidena jäädvustatud. 

Rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU 2022

KÄNGURU on rahvusvaheline võistlusmäng, mis sai alguse 1991.aastal Prantsusmaalt. Esimene KÄNGURU ülesannete lahendamine Eestis toimus aastal 1996. Praeguseks korraldatakse võistlust juba ligi 90 riigis, kus kokku osaleb miljoneid õpilasi. Kui mõned aastad tagasi osales kokku umbes 6 miljonit õpilast, siis paaril viimasel aastal on erinevate piirangute, olukordade ja tehniliste lahenduste tõttu jäänud osalejate arv alla nelja miljoni. KÄNGURU ülesanded pakuvad õpilastele põnevat nuputamist arvude ja geomeetriliste kujunditega ning panevad märkama seoseid ja seaduspärasusi.