Turvalise interneti päev 2022

8.veebruaril toimus üleriigiline turvalise interneti päev. Päeva fookuses oli märkamine ja hoolimine ning Eesti koolides korraldati üle saja temaatilise ürituse.  Traditsiooniliselt tähistasime turvalise interneti päeva ka meie koolis. Sel aastal innustati koole projekti meeskonna poolt väljatöötatud õppematerjalide alusel läbi viima infotunde "Kuidas kaitsta ennast ja teisi internetis". Meie koolis toimusid teabetunnid 3.-8.klassi õpilastele inimeseõpetuse õpetaja ja informaatika õpetaja eestvõttel.