9.-12.klasside jõulupidu

9.-12.klasside jõulupidu toimub 17.detsembril algusega kell 19.00 kooli aulas. Jõulupeo korraldab 11.klass. Peol osalevad meie kooli 9.-12.klassi õpilased ja õpetajad. Pidu toimub külalisteta. Info jõulupeo osas on 11.klass edastanud otse igale osalevale klassile novembrikuus. 

TÜ Teaduskooli kolmas füüsika õpikoda

Avinurme Gümnaasium on TÜ füüsika õpikoja tugikool. Meie koolis toimub sellel õppeaastal füüsika gümnaasiumi õpikoda. Kolmas õpikoda on 13.detsembril ning õppeaastas toimub kokku kuni 8 kohtumist. Ühe õpikoja kestus on 4 koolitundi. Meie koolist osalevad õpikojas kõik gümnaasiumi õpilased ning võimekamad õpilased 9.klassist. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakeste füüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia.

Tervise Arengu Instituudi uuringus osalemine

Meie kooli 7.-12.klassi õpilased osalevad Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatavas riiklikus uuringus  "HIV teemaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas 2021“. Uuring viiakse läbi koolis kohapeal ühe õppetunni raames. Küsitleja tuleb kokkulepitud ajal kooli, tutvustab lühidalt uuringut ning viibib küsimustiku täitmise juures. Küsitlus on anonüümne. Enne küsitluse läbiviimist tuleb küsitletavate klasside õpilaste lapsevanemaid küsitlusest teavitada.