Inimeseõpetuse piirkondlik e-olümpiaad

Inimeseõpetuse piirkondlik olümpiaad toimus veebipõhiselt 13.mail 2021. Meie koolist osalesid e-olümpiaadil 8.klassi õpilased Mortimer Tooming ja Kristella Mirell Uiboaed. Mõlemad õpilased saavutasid väga hea tulemuse. Mortimer Tooming tagas punktisummaga 89 edasipääsu olümpiaadi vabariiklikku vooru, mis toimub 30.septembril 2021 Tallinnas, Tervise Arengu Instituudis. Tänu- ja kiidusõnad olümpiaadil osalenud õpilastele! 

Matemaatikavõistlus KÄNGURU 2021

KÄNGURU on maailmas tuntud matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel saavad osaleda õpilased kuues vanuserühmas 1.-12.klassini. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt ning võistlus toimub reeglina igal õppeaastal märtsis. Sellel õppeaastal toimus KÄNGURU distantsõppe tõttu e-võistlusena ning õpilased lahendasid ülesandeid Tartu Ülikooli testide keskkonnas Moodle. Erinevate vanuserühmade võistluspäevad olid ka kuupäevaliselt sel korral erinevad. 

Lõpuaktuste info 2021

PÕHIKOOLI LÕPUAKTUSE INFO

  • Põhikooli lõpuaktus toimub 19.juunil 2021 algusega kell 15.00 Avinurme kultuurikeskuse saalis
  • Piiranguid aktusel osalejate osas ei ole. Soovitav on jälgida hajutatust. 
  • Õnnitlemine toimub peale aktust kultuurikeskuse ees. 

12.KLASSI LÕPUAKTUSE INFO

Rahvusvahelises teadusuuringus "Noorte digipädevused" osalemine

Meie õpilastel avanes võimalus anda oma panus teadusuuringusse “Noorte digipädevused” (Youth Skills ehk ySKILLS), milles osaleme kolmel aastal koos Soome, Saksamaa, Portugali, Itaalia ja Poola koolidega. ySKILLS on nelja-aastane teadusprojekt, mida rahastab Euroopa Liit teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020. Projektis osaleb 15 partnerorganisatsiooni üle Euroopa ning Eestis korraldab küsitlust Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm professor Veronika Kalmuse juhtimisel.