TÖÖKUULUTUS

Avinurme Gümnaasium võtab uusest õppeaastast tööle osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetaja.
Sooviavaldus, CV, koopiad kvalifikatsiooni tõendavatest dokumentidest saata digitaalselt aadressile
gymnaasium@avinurme.edu.ee hiljemalt 15.augustiks 2022.a.
Info tel 53320425