ÕPPEKORRALDUS ALATES 17.05.2021

Hea lapsevanem!

Alates 17.maist 2021 lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele kõik õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. 

Õppetööd läbi viies arvestab kool üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Rakendame järgmisi ettevaatusabinõusid:

a) kaitsemaski kandmine on kohustuslik, v.a alla 12-aastastele lastele;

b) klassiruume tuulutatakse intensiivselt;

c) toimub korrapärane pindade desinfitseerimine;

Bioloogia olümpiaad

Bioloogia piirkondlik olümpiaad toimus sellel õppeaastal 30.jaanuaril e-olümpiaadina. Olümpiaadil osalesid 6.klassist Siim Tooming, 7.klassist Juss Kask ja Janek Matsi, 8.klassist Adanna Emily Egwenu, Mortimer Tooming ja Kristella Mirell Uiboaed ning 9.klassist Kadri Liis Liuhka ja Hannaleena Liiv. Õpilaste juhendajateks olid loodusõpetuse õpetaja Mari-Liis Renser ja bioloogia õpetaja Mare Allikas. Kõik õpilased olid tublid loodusalaste ülesannete lahendajad.

Inglise keele olümpiaad, 29.jaanuar 2021

10.-12.klasside inglise keele piirkondlik olümpiaad toimus 29.jaanuaril meie koolis kohapeal. Olümpiaadiülesanded olid koostatud Tartu Ülikooli poolt ning nende lahendamiseks oli õpilastel aega 60 minutit. Olümpiaadil osalesid 10.klassist Mikk Rästa ning 12.klassist Raiko Lille ja Kerttu Mölder. Õpilaste juhendajaks oli õpetaja Tiiu Palm. Kõik olümpiaadil osalenud õpilased näitasid häid teadmisi. Parima tulemus oli Mikk Rästal, kes saavutas 1.koha 10.klasside arvestuses. Tänu- ja kiidusõnad kõikidele osalejatele ja juhendajale!  

Geograafia olümpiaad

Geograafia piirkondlik olümpiaad toimus sel õppeaastal e-olümpiaadina 27.jaanuaril. Olümpiaadil osalesid 7.klassist August Karro ja Janek Matsi, 8.klassist Adanna Emily Egwenu ja Mortimer Tooming. Õpilaste juhendajaks oli õpetaja Mari-Liis Renser. Kõik osalejad andsid oma parima panuse olümpiaadiülesannete lahendamisel ning tulemused olid järgnevad: Janek Matsi - 2.koht 7.klasside arvestuses;  August Karro - 3.koht 7.klasside arvestuses; Mortimer Tooming - 2.koht 8.klasside arvestuses; Adanna Emily Egwenu - 3.koht 8.klasside arvestuses.

Emakeele piirkondlik olümpiaad

Emakeele piirkondlik olümpiaad toimus sel õppeaastal e-olümpiaadina 26.jaanuaril. meie koolist osalesid olümpiaadil 7.klassist Janek Matsi, 8.klassist Mortimer Tooming, 10.klassist Raiko Villers, 11.klassist Kelli Kingu ja Loore Pärn ning 12.klassist Kersti Kask ja Kerttu Mölder. Põhikooli õpilaste juhendajaks oli õpetaja Margot Pärn ning gümnaasiumiastme õpilaste juhendajaks õpetaja Saale Kivi. Endast parima andsid kõik osalejad! Parimad tulemused saavutasid Raiko Villers (10.klasside arvestuses 2.koht) ning Kersti Kask (12.klasside arvestuses 1.koht).

Vastlapäev

16. veebruaril tähistas Avinurme Gümnaasium vastlapäeva. Päev algas aulas, kus 1.-5. klassi õpilased laulsid vastlalaule ning said veidi teadmisi sellest, kuidas vanasti vastlapäeva tähistati.

Edasi jätkus päev õues, kus toimusid erinevad sportlikud võistlused. Võistluste tulemused olid järgmised (võistkond märgitud kapteni eesnime  järgi):