Võõrkeeltenädal

18 Märts 2019

Vene keel

Võõrkeelte nädala raames toimusid koolis vene keelt tutvustavad tunnid algklasside õpilastele. Tutvuti sõnadega, mis vene keeles ja eesti keeles kõlavad sarnaselt, õpiti tähti ning vaadati multifilmi „Maša ja karu“ kõige uuemat seeriat. Vahva oli see, et igas klassis leidus lapsi, kes kodus räägivad ka vene keelt. Nemad said multifilmi teksti teistele tõlkida. Põhikooli õpilastega vaadati tundides huvitavaid filme, lauldi ja mängiti mänge. Lisaks kõlasid neljapäeval kooliraadiost 12. kl tüdrukute valitud laulud vene keeles. Oli meeldiv, et  mäletati neid laule, mida kooliaastate jooksul oli tunnis lauldud. Tegevusi viis läbi vene keele õpetaja Ülle Vaher.

Saksa keel

20. märtsil toimus koolis saksa keele päev. Kooliperel oli kogu koolipäeva jooksul võimalik kuulata saksakeelset muusikat. 1.-4. klassini toimusid saksa keelt tutvustavad tunnid, mida viis läbi saksa keele õpetaja Liina Karo. Õpiti, kuidas saksa keeles tervitada ja hüvasti jätta, arvud ühest kümneni said samuti selgeks. Seda kõike lauldes ja tantsides, nii jäid uued sõnad iseenesest meelde! Tutvuti ka sõnadega, mis saksa ja eesti keeles sarnased, neid on palju! Tunni lõpus olid lapsed rahul ja rõõmsad, et saksa keel nii lihtne on!

Inglise keel

22.märtsil toimus inglise keele õpetaja Kristi Lõbu eestvõttel taas SPELLING BEE võistlus, kus osalesidd õpilased 4.-12.klassidest. Võistlus viidi läbi aulas ning etappide täpsed toimumisajad on nähtavad kuulutusel. Õpilased võistlesid neljas vanuserühmas. 3.-4. klasside arvestuses, 5.-6. klasside arvestuses, 7.-9. klasside arvestuses ja 10.-12.klasside arvestuses. Igas vanuserühmas selgus parim. 
ManusSuurus
KUULUTUS: SPELLING BEE.2019683.28 KB