Õpilaste osalemine 2019.aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluses

6 Märts 2019

2019.aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluses osalevad kõik Eesti üldhariduskoolide 4., 8. ja 11.klasside õpilased. Rahuloluküsitluste eesmärgiks on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ja luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Andmeid kasutatakse koolidele tagasiside andmiseks ning igale küsitluses osalenud koolile edastatakse õppeaasta lõpul personaalne tagasisideraport. Tagasisidet kasutab kool oma senise tegevuse analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks.  Küsitlus viiakse läbi arvuti- ja meediaklassis. Küsitluse korraldajad on SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  Küsitluse koolipoolne koordinaator on Kristina Pikas.