Rebaste nädal

19 Okt 2018

Enne sügisvaheaja algust toimus Avinurme Gümnaasiumis rebaste ristimine. Vana tava kohaselt nimetatakse uusi gümnaasiumiõppureid rebasteks, kes enne vastava katseaja ja riituste läbimist pole täisväärtuslikud kogukonna liikmed. Kolme koolipäeva jooksul pidid rebased ehk 10. klassi õpilased täitma erinevaid abiturientide poolt välja mõeldud ülesandeid: läbiti takistusrada, ümmardati abituriente, võisteldi teatejooksus, tantsiti vahetundidel, joodi erinevaid kokteile ning anti rebasevanne. Lisaks pidid rebased riietuma vastavalt temaatikale: erinevad ametid, multikategelased või rebased. Kõik kümnendikud said antud ülesannetega hakkama ning Avinurme Gümnaasiumis õpib nüüdsest 10 täieõiguslikku  gümnasisti.