Koolimaja suvel

Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
 
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
 
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00
 
Sisseastumisdokumentide vastuvõtt kõikidesse klassidesse toimub kooli kantseleis.  
 
Avaldusi Avinurme Gümnaasiumi 10.klassi võetakse vastu kuni 19.augustini 2019.