Veeohutuse infopäev

7 Veebr 2019
Viimased aastad on Eestis uppumissurmade tõttu väga murettekitavad. Selleks, et anda lastele eakohaseid teadmisi veeõnnetuste ennetamiseks, on välja töötatud koolitusprogramm. Programmi koostamisel on aluseks võetud riiklik õppekava. Päästeamet pakkus sellel aastal võimalust osaleda Jõgevamaa koolidel veeohutusalasel koolitusel, mis oli suunatud 1. klassi õpilastele ja kus said osaleda ka meie kooli 1.klassi õpilased. Koolitus toimus klassiruumis koolitunni raames ning selle viis läbi Lõuna päästekeskuse Ennetusbüroo juhtivspetsialist Tõnu Vare. 
1.klassi koolitusele järgnes veeohutusalane õppus, kus osalesid 1.-5.klassi õpilased. Õppus toimus õues, staadioni tenniseväljaku juures. Lastele vajaliku praktilise õppuse viis läbi Tõnu Vare koostöös Avinurme vabatahtliku päästekomandoga.