Insenerid tagasi kooli 100

5 Dets 2018

Maanteeamet, Eesti Asfaldiliit, Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Tehnikakõrgkool on vabariigi juubeliaastal nõuks võtnud viia 100 Eesti kooli gümnaasiumiastmesse sõnumi teedeinseneri kutsest sisuliselt, valikutest, õppimis- ja karjäärivõimalusest, inseneriks olemise mõjust, väärtusest, vastutusest ja tähendusest, sest riigi majanduse käekäigu mõjutab otseselt inseneritarkus. Projekti raames on insenerid valmis tulema tagasi kooli, et ärgitada andeka z-põlvkonna hulgas uute võimalike inseneride mõtted liikuma. Iga projektiga liitunud insener valis gümnasistidega kohtumiseks välja talle huvipakkuva kooli ning Avinurme Gümnaasium osutus üheks väljavalitud kooliks. Gümnasistidega kohtus Maanteeameti Ida regiooni ehitusosakonna sillainsener Olari Valter. Kohtumisel jagas Olavi Valter enda karjäärilugu, selgitas inseneri ameti perspektiivikust ning tutvustas tee elukaart ja seda mõjutavaid erinevaid tegureid. Õpilased said lisainfot õppimisvõimaluste ja sisseastumistingimuste kohta teedevaldkonna erialadel. Kohtumine andis teadmise, et inseneri kutse võimaldab erinevaid erialaseid valikuid ja põnevaid väljakutseid ning on innovaatiline. Oleme tänulikud, et saime osaleda programmis "Insenerid tagasi kooli 100"!