FLEX programmi infotund 9.-10.klassi õpilastele

21 Sept 2018
21.septembril tutvustati 9. ja 10.klassi õpilastele õppimisvõimalusi FLEX (Future Leaders Exchange) programmi raames USA-s. Õpilastele jagati teavet õppimise ja enesearenduse kohta Ameerika Ühendriikides ning selgitati ka stipendiumiprogramme. Selgus, et Ameerikas õppimine ja elamine ei pruugi nõuda õpilaselt suurt rahalist ressurssi, sest programmi FLEX kaasabil on võimalikud tasuta õpingud. Kandideerida õppima USA-sse saavad hetkel Eesti kodakondsusega 9. ja 10.klassi õpilased, kelle sünnikuupäev jääb vahemikku 15.juuli 2001 kuni 15.juuli 2004 ning kes on õppinud inglise keelt. Vajalikku infot leiavad noored veebilehelt DiscoverFLEX.org.       
Infotunni viis õpilastele läbi Tartu Ülikooli raamatukogu Ameerika Nõukogu haridusprogrammide koordinaator Greete Lepik, kes jagas enda välismaal õppimise kogemusi ning andis infot FLEX programmi võimalustest USA-s elamisel ja õppimisel.