Gümnaasiumiastme majandusseminar

29 Märts 2018
29.märtsil toimunud majandusseminaril esinesid ettekannetega valikaine majandus- ja ettevõtlusõppe õpilased. Seminari peateemaks oli ettevõtlus ja ettevõtlikkus Eestis ning  teemad seetõttu peaasjalikult seotud Eesti ettevõtete edulugudega ja heade näidetega ettevõtjatest. Avatud seminaril osalesid kuulajate ja tagasiside andjatena õpetajad ning kaasõpilased alates 9.klassist. Põhjalikuma hinnangu andis esinejatele majandus- ja ettevõtluse õpetaja Kristina Pikas. 
Väike ülevaade seminari teemadest:
1) Henn Uuetoa (11.kl) kirjeldas Eesti majandusolukorda võrdluses teiste Euroopa riikidega ning esitas põhjendatud tulevikuprognoosi meie majandusele ja ettevõtlusele.
2) Kristiine Talirand (11.kl) ja Kätlik Kaarama (11.kl) tutvustasid ettevõtlike gümnaasiumiõpilaste edulugu - õpilasfirmast 4Poega osaühingu Realister OÜ kujunemist. Ettekandes avati ettevõtte arenguloo majanduslik ja faktiline taust, analüüsiti erinevaid ajajärke ettevõtte arengus ning esitati omapoolne tulevikuvisioon taolisele ettevõtmisele.   3) Veronika Kaldma (11.kl) ja Karl Kask (11.kl) tutvustasid oma ettekandes EAS-i konkursil aasta 2017 parima ettevõtte tiitli pälvinud Eesti ettevõtet Magnetic MRO AS, kus tegeletakse lennukite remondi ja hooldusega. Ettevõtte eduloos anti põhjalik ülevaade ettevõtte arengust, analüüsiti antud ettevõtte majanduslikke näitajaid ja esitati omapoolne tulevikuvisioon.
4) Kaspar Karo (10.kl) tutvustas oma ettekandes EAS-i Eesti parimate ettevõtete 2017.aasta konkursil konkurentsivõimeliseima finantsvahenduse ettevõtte tiitli pälvinud Swedbank AS-i.   Ettevõtte eduloos anti põhjalik ülevaade ettevõtte arengust, analüüsiti antud ettevõtte majanduslikke näitajaid ja esitati omapoolne tulevikuvisioon.
5) Kaupo Karo (10.kl) tutvustas oma ettekandes EAS-i Eesti parimate ettevõtete 2017.aasta konkursil konkurentsivõimeliseima toiduainetööstuse ettevõtte tiitli pälvinud Le Coq AS-i edulugu. Ettekandes anti konkreetne ja huvitav ülevaatlik analüüs ettevõtte ajaloolisest ja majanduslikust arengust ning põhjendatud tulevikuvisioon.
6) Silver Kuusk (10.kl) ja Erki Liuhka (11.kl) tutvustasid oma ettekandes EAS-i Eesti parimate ettevõtete 2017.aasta konkursil konkurentsivõimeliseima hulgikaubanduse ettevõtte tiitli pälvinud Silberauto AS-i edulugu. Ettekandes analüüsiti ettevõtte arengut, majanduslikke näitajaid ning esitati tulevikuvisioon.
7) Renee Reimann (11.kl) tutvustas oma ettekandes EAS-i Eesti parimate ettevõtete 2017.aasta konkursil tööstus- ja energeetika valdkonnas konkurentsivõimeliseima ettevõtte tiitli pälvinud Stora Enso Eesti As edulugu. Ettekandes esitati ülevaade ettevõtte arengust, võrreldi ja analüüsiti edukust läbi erinevate ajajärkude ning pakuti välja omapoolne tulevikuvisioon. 
8) Indrek Oja (10.kl) tutvustas oma ettekandes EAS-i Eesti parimate ettevõtete 2017.aasta konkursil ehituse valdkonnas konkurentsivõimeliseima ettevõtte tiitli pälvinud Merko Ehitus AS edulugu. 
9) Markus Kuhlbach (10.kl) tutvustas oma ettekandes EAS-i Eesti parimate ettevõtete 2017.aasta konkursil aasta vastutustundlikuima ettevõtte tiitli pälvinud Rimi Eesti Food AS edulugu.