2018/2019 õppeaasta õppenõukogu toimumise ajad ja põhiteemad

28.11.2018 I trimestri õppetöö analüüs.
13.03.2019 II trimestri õppetöö analüüs.
06.06.2019 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
19.06.2019  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
30.08.2019  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine