2017/2018 õppeaasta õppenõukogu toimumise ajad ja põhiteemad

29.11.2017 I trimestri õppetöö analüüs.
14.03.2018 II trimestri õppetöö analüüs.
04.06.2018 Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
19.06.2018  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine.
                    Lõputunnistuste väljaandmine.
                    Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud õpilaste tunnustamine.
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine. 
30.08.2018  Õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
                    Kooli üldtööplaani kinnitamine. 
                    Õpilaste järgmisse klassi üleviimine