EV 100 näituse info

 

 

 

 

 

 

 

2018. aastat tähistatakse Euroopas kui Euroopa kultuuripärandi aastat. 2018. aasta valik on sümboolne – möödub 100 aastat I maailmasõja lõpust, suurtest muutustest Euroopa kaardil ja  paljude rahvusriikide tekkest.

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 annab võimaluse tuua esile Euroopa kultuuri olulisust ja seda, mida meil on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks, hoidmiseks ja edasiandmiseks. Kogu Euroopas korraldatakse 2018. aastal sündmusi, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust kultuuripärandist.

Avinurme kool tähistab kultuuripärandi aastat Eesti Vabariik 100 sündmuste raames, mil valmib  näitus vanadest esemetest ja nende lugudest.

Iga õpilane toob 5. veebruariks 2018 ajalooklassi vähemalt 1 vana sildistatud eseme. Hiljemalt 12.

veebruariks seame näituse üles.

 

Näide kolmest sildistatud esemest: veeloop, latern ja matemaatika konspektid