TÜ Teaduskooli bioloogia õpikoda

28 Nov 2017 09:35

28.novembril toimub meie koolis selle õppeaasta kolmas Tartu Ülikooli teaduskooli bioloogia õpikoda. Õpikoja eesmärgiks on anda 7.-12.klassi õpilastele eksperimentidel ja laboratoorsetel töödel põhinevat bioloogia eriõpet. Õpikodade programm vastab umbes 37 akadeemilise tunni mahule ning õppeaastas toimuvad õpilastele igakuised 4-tunnised õppepäevad. Bioloogia õpikojas osalevad sellel õppeaastal 20 loodusteadushuvilist õpilast meie kooli 7.-11.klassidest ning 5 õpilast Iisaku Gümnaasiumist. Õpikoja toimumist meie koolis koordineerib loodusteaduste õpetaja Mare Allikas.