Kooli üle järelvalvet teostavad asutused

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelvalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. 01.09.2017 asusid Eesti neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.
Piirkondade ekspertide kontaktandmed:
Ida piirkond (Keskväljak 4, Jõhvi)
Ida-Virumaa: Anastassia Vrabi, Anastassia.Vrabi@hm.ee;  mobiiltelefon 56876469; lauatelefon 735 0230
Lääne-Virumaa: Marianne Kivimurd-Tarelkina, Marianne.Kivimurd-Tarelkina@hm.ee;  mobiiltelefon 56876428; lauatelefon 735 4077
Lääne piirkond (Niidupargi tn 12, Pärnu)
Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pille Vaiksaar, Pille.Vaiksaar@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 6483;  lauatelefon 735 0321  
Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)
Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076
Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa: Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 6468;  lauatelefon 735 4069
Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)
Tartu-, Jõgevamaa: Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 0346;   lauatelefon 735 4068
Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165
 
Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee; mobiiltelefon 51 89953; lauatelefon 735 0109.