Põhikooli loovtööde ja gümnaasiumi uurimistööde kaitsmine

31 Mai 2017 09:16

31.mail toimus kooli aulas põhikooli loovtööde ja gümnaasiumi uurimustööde avalik kaitsmine. Kaitsmisele tulid huvitavad ning eriilmelised tööd. Kõik tööd said kaitsmiskomisjonilt positiivse hinnangu. Täname põhikooli loovtööde juhendajaid ning gümnaasiumi uurimustööde juhendajaid ja retsensente! Kiitus kõigile kaitsmisel osalenud õpilastele!