Warning: Duplicate entry '1991802076' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:73:\"Non-static method GalleryDataCache::put() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/foto/embed.php\";s:5:\"%line\";i:32;}', 3, '', 'http://avinurme.edu.ee/?q=node/553', '', '54.80.183.100', 1527308649) in /home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 Warning: Duplicate entry '1991802076' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:79:\"Non-static method GalleryDataCache::_getCache() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:97:\"/home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/foto/modules/core/classes/GalleryDataCache.class\";s:5:\"%line\";i:85;}', 3, '', 'http://avinurme.edu.ee/?q=node/553', '', '54.80.183.100', 1527308649) in /home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 Maakondlik 7.klasside inimeseõpetuse ainepäev | Avinurme Gümnaasium

Maakondlik 7.klasside inimeseõpetuse ainepäev

31 Märts 2017 10:11
   
   
   

31.märtsil toimus Sillamäe Eesti Põhikoolis 7.klasside maakondlik inimeseõpetuse ainepäev, mis hõlmas küberkiusamise temaatikat. Ainepäeva eesmärkideks olid küberkiusamise ennetamine ja teadlikkuse tõstmine Ida-Virumaa noorte seas; sotsiaalvõrgustikes ja veebikeskkondades aset leidva kiusamise ja  negatiivse eneseväljenduse vähendamine ning internetiturvalisuse tagamise vajalikkuse teadvustamine. Meie koolist osales ainepäeval 7.klassi võistkond koosseisus Agneta Kaldma, Kelli Kingu ja Kevin Vaher.

Ainepäeva esimese osana toimus maastikumängu laadne „Küberjaht!“ koolimaja peal. Õpilased pidid üles leidma koolimajja peidetud ümbrikud, milles olid QR-koodiga ülesanded ning dešifreeritud QR-koodide alusel täitma töölehel olevaid ülesandeid. Ülesanded olid mitmekesised. Näiteks tuli selgitada mõistet küberkiusamine ning viia omavahel kokku tehnoloogiaga seotud sõnad ja nende tähendused. Lisaks sai vaadata mobiiltelefonist õpetlikku videot ning kirjutada välja videost saadud õppetunnid. Samuti olid analüüsimiseks erinevad küberkiusamisega seotud juhtumid ning välja tuli kirjutada soovitusi internetiohutuse paremaks tagamiseks.
Ainepäeva teise osana osalesid õpilased Kahoot!- viktoriinis. Viktoriini küsimused puudutasid eelkõige küberkiusamisega seotud terminoloogiat ja küberkiusamise erinevaid vorme.
Ainepäeva kolmanda osana said õpilased loovülesandeks joonistada plakati robotist, kes kaitseks inimesi küberkiusamise eest. Roboti igal kehaosal pidi olema kindel funktsioon (nt käsi kustutab halvad sõnad). Seejärel tutvustasid õpilased enda robotit teiste koolide võistkondadele. Päeva lõpus said kõik osalejad valida neile enim meeldinud plakati ning avaldada arvamust ainepäeva osas.
Ainepäeval osalenud meie kooli 7.klassi võistkonna liikmed tegid omavahel väga head koostööd ning suutsid edukalt ja iseseisvalt lahendada kõik neile antud ülesanded! Kiitus ja tänu osalejatele!