Avinurme Gümnaasiumi õpilased külastasid Euroopa Parlamenti

30 Märts 2017 06:41
Avinurme Gümnaasiumi õpilased osalesid 30. märtsil 2017 Euroopa Parlamendi noorteprogrammis Euroscola, mille raames tehti koostööd üle 500 koolinoorega Euroopa Liidu liikmesriikidest.
Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ning kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18. Programmis osalemiseks pidid õpilased osa võtma Euroopa Parlamendi Eesti Infobüroo korraldatud võistlusest, mille raames valmis Euroopa tulevikule tähelepanu juhtiv fotokollaaž. Töö valiti parimate hulka ning auhinnaks oli õpilastele reis Strasbourgi Euroopa Parlamenti.
 
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Maive Toominga eestvedamisel hakati reisi planeerima ning märtsikuu lõpus võiski seiklus alata. Sõitsime lennukiga Riiast Frankfurti ning õige pea jõudsime sombuselt Eestimaalt kevadiselt soojale Prantsusmaale. Meid tervitas imekaunis ja kultuuririkas UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Strasbourgi linn, mille tänavaid ehtisid täies hiilguses suureõielised magnooliapuud. Kevad oli siin täies hoos. Tutvusime Strasbourgi tähtsamate ehitistega, nautisime vaadet katedraali tornist ning sõitsime laevaga Illi jõe kanalitel.
Euroscola parlamendipäeva alguses jagati koolinoored kuude rahvusvahelise koosseisuga töögruppi, milles käsitletavate teemadega („Julgeolek ja inimõigused”, „Euroopa tulevik”, „Noorte tööhõive”, „Arenguabi”, „Keskkond ja taastuvenergia”, „Ränne ja integratsioon”) olid noored juba enne reisi ennast kurssi viinud. Päeva juhatas sisse parlamendi ametnike ettekanne Euroopa Parlamendist ja selle tööst, seejärel pidi iga kool minuti jooksul tutvustama enda maad ja kodukohta. 10. klassi õpilane Karl Kask sai sellega suurepäraselt hakkama. Sissejuhatava istungi lõpus said noored parlamendisaadikule Michael Cramerile küsimusi esitada. Küsiti näiteks, mida teha, et haridussüsteem oleks Euroopa Liidus ühtlasem. Samuti pakkus palju kõneainet Brexit ning Euroopa Liidu tulevik.
Pärastlõunal algas mälumäng Eurogame. Neljast eri rahvusest noored pidid moodustama 4-liikmelise võistkonna ning vastama Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele, mis olid esitatud erinevate Euroopa Liidu liikmesmaade keeltes. Kui mõnest küsimusest aru ei saanud, pidi abi otsima naabervõistkonnalt. Mängu finaali jõudis ka 12. klassi õpilane Andra Kaldma, kelle võistkond saavutaski esimese koha. 
Seejärel jagunesid õpilased kuude töökomisjoni, kus käsitleti kodus ette valmistatud teemasid. Iga komisjon töötas välja seaduseelnõu ning tutvustas seda hiljem plenaarsaalis täiskogu ees. Arenguabi komisjon valis enda komisjoni spiikriks meie kooli 12. klassi õpilase Margus Saldre, kes seaduseelnõud tutvustas ning küsimustele vastas. Euroscola päev oli pikk ja töine, kuid samas väga hariv.
Järgmisel päeval suundusime Saksamaale, kus tutvusime kuulsa ülikoolilinna Heidelbergiga, imetlesime vaadet Reini jõele ning tutvusime piirkonnaga, mis on kantud UNESCO kultuuriväärtuste nimekirja ja kus on pea iga 3 kilomeetri järel uus kindlus, loss või maalilised varemed. Koju jõudsid kõik uute muljete ja mälestustega ning kogemusi täis pagasiga.
 
Markus Mölder, 12. klass: 
„Kuulusin rände ja integratsiooni komisjoni ning töögrupis arutati pikalt ja pōhjalikult sellega seotud probleemide üle. Lepiti kokku, mida vōtta ette immigrantidega, kes elavad ainult toetuste abil. Komisjoni esinaisel oli tükk tegemist eelnōupunktide kokkusaamisega, kuna vahepeal läks arutelu päris tuliseks, milles oli suur roll just Küprose ja Prantsusmaa noortel. Meie eelnōud ei vōetud üldistungil küll vastu, kuid see-eest saime ühise komisjonina paika omad pōhimōtted, mida suure auditooriumi ees esitada.”
 
Kätlin Kaarama, 10. klass:
„Reis oli väga hästi korraldatud. Parlamendis oli väga kogemusterikas päev, sain kasutada ettevalmistatut ja koolis toimunud simulatsioonimängul õpitut. Parlamendis kuulusin komisjoni, mis arutas inimõiguste  ja julgeoleku teemadel. Arutlus toimus 11-liikmelistes gruppides, kus kõik esitasid oma mõtteid. Minu ettepanekuks oli sõnavabaduse piiramine vaid viimasel võimalusel. Euroopa peaks tähendama vabadust ja korda, sest siin väärtustatakse seda kõrgelt. Meile on peaaegu kõik tagatud ning koos peame püüdlema veelgi suuremate eesmärkide ja püsivuse poole. Kuna tehti ettepanek ka reegleid rikkunud riik Euroopa Liidust välja visata, siis ütlesin, et Euroopa Liit peaks üritama probleemi lahendada ja vigadest õppima, mitte probleemist lahti saama.”
 
Eleanor Lainjärv, 12. klass:
„Tegemist oli igati silmaringi avardava ekskursiooniga. Meil oli väga sõbralik ning kokkuhoidev grupp ning vahva giid. Võin julgelt väita, et kui tavaliselt pakub väljasõitude puhul mõni asi vähem huvi, siis selle reisi puhul oli küll kõik väga huvitav ning põnev. Kuulusin keskkonna ja taastuvenergia töörühma. Arutasime autode asendamist ühistranspordiga ning elektriautode tootmise rahalist toetamisest. Samuti oli juttu päikesepaneelidest.”
 
Janne Juuse