Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor

10 Veebr 2017 09:04
10.veebruaril 2017.a toimus üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi I voor. Elektrooniline olümpiaadivoor toimus kahes vanuseastmes (põhikooli õpilased ja gümnasistid) ning osalejate arv ei olnud piiratud. Meie koolist osalesid olümpiaadil kõik 9. ja 12.klassi õpilased. Olümpiaadi esimese vooru tulemuste põhjal kutsutakse olümpiaadi teise vooru mõlema vanuseastme 30 parimat õpilast, kelleks on piirkondade võitjad, kes on saavutanud vähemalt 60 % maksimumpunktidest ning lisaks paremate tulemustega õpilased üle-eestilise punktiarvestuse alusel. Meie koolist on olümpiaadi lõppvooru kutsutud 12.klassi õpilased Kati Ambos (209 punkti), Margus Saldre (208 punkti) ja Anastasia Šubina (207 punkti). Olümpiaadi lõppvoor toimub 21.märtsil 2017.a Tartus. Kiidu- ja tänusõnad kõikidele olümpiaadi esimeses voorus osalenud õpilastele ning nende juhendajale õpetaja Maive Toomingale.