Kodanikualgatuse Tagasi Kooli praktiline töötuba õpetajatele

19 Jaan 2017 15:36

"Tagasi Kooli" on kodanikualgatus, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd ehk luua koostöövõrgustik koolide ning koolielus kaasa rääkida ja osaleda soovivate inimeste vahel. Õpetaja jaoks on hea võimalus leida "Tagasi Kooli" infosüsteemi abil oma tundidesse või üritustele külalisõpetajaid erinevatest eluvaldkondadest. Meie kooli õpetajad on mingil määral kasutanud antud algatuse võimalusi, kuid selleks, et Tagasi Kooli võimalusi tutvustada ning innustada õpetajaid külalisi koolitundides kasutama toimus 19.jaanuaril praktiline töötuba õpetajatele. Töötuba juhtis Jüri Käosaar, kes on  Kiviõli 1.Keskkooli õpetaja ning aktiivne "Tagasi Kooli" algatuses osaleja. Tund aega kestnud töötuba oli informatiivne, praktiline ja innustav.