RIIKLIKUD PROJEKTID

Õppeaasta 2016/2017 
"KIK õppekäik Aidu Karjääri" 
 
Õppeaasta 2017/2018