AVINURME GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU LIIKMED

Riina Bergmann õppenõukogu ning gümnaasiumi õpetajate esindaja riina.bergmann@avinurme.edu.ee

Mari-Liis Renser

õppenõukogu ning põhikooli õpetajate esindaja  

Katrin Kaarama

õpilasesinduse esindaja  

Hanna Alberi

gümnaasiumi õpilaste esindaja  

Anne Paas

koolipidaja esindaja  
Tiit Roone
põhikooli õpilaste vanemate esindaja tiit.roone@mail.ee

Indrek Tarum

põhikooli õpilaste vanemate esindaja  

Verner Mölder

gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja vernerm@hot.ee
Maria Minhof gümnaasiumi õpilaste vanemate esindaja  
Eveli Tooming kooli toetavate organisatsioonide esindaja eveli@strauss.ee